Eesti Patoloogide Selts

 

Patoloogide seltsist

Eesti Patoloogide Selts on patolooge ühendav erialaselts, mis on asutatud 17. 09. 2002. a. Seltsi liikmeks võivad astuda Eesti Vabariigis arsti kutset omavad isikud ja kõrgharidusega spetsialistid, kelle töö on seotud patoloogia teadusliku, pedagoogilise või praktilise tegevusega.

Eesti Patoloogide Seltsi eesmärk on edendada patoloogia eriala arengut Eestis, tõsta diagnostikameetodite kvaliteeti ja diagnostikavõimaluste laiemat tuntust arstkonnas. Selts esindab oma liikmete õigusi ja huve tööandjate ees, riigivõimu- ja valitsemisorganites.

Eesti Patoloogide Selts on IAP liige.

Teated

Kvaliteediindikaatorid

Palun tutvuge patoloogia eriala kvaliteediindikaatoritega Haigekassa kodulehel: Indikaator 1:Patoloogia teenust pakkuva labori kehtiva rahvusvahelise standardi ISO 15189 akrediteeringu olemasolu patoloogia põhiteenustele – histoloogia ja tsütoloogia Indikaator 2: SNOMED-CT nomenklatuuri kodeeringute[…]

Read more

Kasvajaprotokollid

Protokollidesse on lisatud urotrakti biopsiate ja resektsioonide ning kopsu resektsiooni protokollid.

Read more

Kontakt

Ravi 18, 10138 Tallinn, Eesti
selts@patoloogideselts.ee
registrikood 80176186
EE082200221020927463