Uued WHO raamatud!

Uued WHO raamatud!

Ilmunud on WHO kasvajate klassifikatsiooni 5. väljaande kolm esimest raamatut. Seedetrakti kasvajate klassifikatsiooni muudatused on viidud sisse patomorfoloogiliste diagnooside klassifikatsiooni standardi 9. versiooni.

Meeldivat lugemist!

Soft Tissue and Bone Tumours

Breast Tumours

Digestive System Tumours