Rubriik: Määratlemata

WHO kasvajate raamatud

Ilmunud on günekoloogiliste kasvajate klassifikatsiooni uus versioon WHO Classification of Tumours, 5th Edition, Volume 4 Female Genital Tumours. WHO Classification of Tumours Online keskkonnas on kättesaadavad kõik viimased 10 raamatut koos…
Read more

Kvaliteediindikaatorid

Palun tutvuge patoloogia eriala kvaliteediindikaatoritega Haigekassa kodulehel: Indikaator 1:Patoloogia teenust pakkuva labori kehtiva rahvusvahelise standardi ISO 15189 akrediteeringu olemasolu patoloogia põhiteenustele – histoloogia ja tsütoloogia Indikaator 2: SNOMED-CT nomenklatuuri kodeeringute…
Read more

Uued WHO raamatud!

Ilmunud on WHO kasvajate klassifikatsiooni 5. väljaande kolm esimest raamatut. Seedetrakti kasvajate klassifikatsiooni muudatused on viidud sisse patomorfoloogiliste diagnooside klassifikatsiooni standardi 9. versiooni. Meeldivat lugemist! Soft Tissue and Bone Tumours…
Read more